Đăng nhập

 

Liên kết website
TRẢ LỜI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 2117/UBKT14 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc trả lời kiến nghị cử triBan Công tác đại biểu trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 150/BCTĐB-CTĐB ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ban Công tác đại biểu về việc trả lời kiến nghị cử triBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 786/BTTTT-VP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 1114/BYT-VPB1 ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
  Bộ Công thương trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
TRẢ LỜI CỦA SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
Sở Giao thông vận tải Thành phố trả lời kiến nghị cử tri thành phố trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá

Tại văn bản số 3449/SGTVT-KH ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc trả lời các kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Tại Văn bản số 185/BC-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân về trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIVUỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Tại văn bản số 889/UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIVUỷ ban nhân dân Quận 8 trả lời kiến nghị cử tri Quận 8 trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Cử tri phường 11, Quận 8 phản ánh trường hợp bị giải tỏa Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng thuộc dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây.Uỷ ban nhân dân Quận 5 trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Tại văn bản số 354/UBND-VP ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Quận 5 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV


Các tin khác:
  Uỷ ban nhân dân Quận 10 trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc khội khoá XIV
  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị cử tri Thành phố trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV
  Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị cử tri Quận 9 sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV
thông tin cần biết
Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06370038
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn