Đăng nhập

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật

Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (22/10/2015 14:20)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (20/10/2015 13:41)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật phí và lệ phí sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (20/10/2015 13:38)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật khí tượng thủy văn sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (20/10/2015 13:37)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (20/10/2015 13:34)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (20/10/2015 13:32)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (20/10/2015 13:25)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (20/5/2015 12:29)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (20/5/2015 12:27)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật thú y sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (20/5/2015 12:16)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (20/5/2015 12:14)Tổng hợp ý kiến đóng góp co dự thảo Luật nghĩa vụ Quân sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (20/5/2015 12:12)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) (20/5/2015 12:10)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật phí, lệ phí Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (20/5/2015 12:07)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII (20/5/2014 21:57)

Các tin khác:
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII  (20/5/2014)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII  (19/5/2014)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật đầu tư công sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII  (19/5/2014)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật công chứng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII  (18/5/2014)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII  (17/5/2014)
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018Nghị quyết Chương trình xây dựng luật năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật , pháp lệnh năm 2016Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015


Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
05156038
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn