Đăng nhập

 

Liên kết website
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng hợp kiến nghị của tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THÀNH PHỐ
Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 1 - Quốc hội khóa XIV
  Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018Nghị quyết Chương trình xây dựng luật năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật , pháp lệnh năm 2016Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015


Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
05156033
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn