Đăng nhập

 

Liên kết website
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Kiến trúc

Ngày 31/8/ 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Kiến trúc, sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6

Các ý kiến đóng góp tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Kiến trúc theo Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời, nhấn mạnh việc xây dựng Luật Kiến trúc đã được cơ quan quản lý nhà nước và giới kiến trúc sư đề xuất từ hơn 20 năm trước nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc; góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước và định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng thời đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, đồng thời giải thích rõ những nội dung chưa hoặc không tiếp thu vào trong dự thảo luật. Bên cạnh đó, cần rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo luật với các luật khác có liên quan (như Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ,…) nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống  pháp luật, đảo bảo tính khả thi khi luật được ban hành và đi vào cuộc sống.

 

Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của luật, nhiều ý kiến đề nghị phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật nên tập trung vào hai nội dung: thứ nhất là khuyến khích và bảo vệ hoạt động sáng tạo của kiến trúc sư; thứ hai là quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc. Trong đó, quy định rõ các mối quan hệ giữa cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân hoạt động hành nghề kiến trúc. Dự thảo luật không nên đưa các nội dung quản lý kiến trúc công trình và hoạt động thiết kế, xây dựng công trình do đã được nêu đầy đủ tại các Luật khác (ví dụ Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Di sản) nhằm tránh chồng chéo trong công tác quản lý. Do đó, đề nghị đổi tên luật thành Luật kiến trúc sư. Đồng thời, bổ sung các điều khoản quy định vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư công trình kiến trúc.

 

Về quản lý Kiến trúc, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định các yêu cầu quản lý đối với các loại kiến trúc như: kiến trúc đô thị (Điều 7); kiến trúc khu phố cổ (Điều 8); kiến trúc nông thôn (Điều 9) là còn thiếu, chưa đầy đủ, còn nhiều loại hình kiến trúc khác cần quản lý như kiến trúc miền núi, duyên hải,…  Mặt khác, trên thế giới và ngay ở Việt Nam hiện nay, như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có một loại hình nữa là nông thôn trong đô thị (gọi tắt là nông thôn - đô thị) mà dự thảo luật chưa đề cập đến, hiện nay có hẳn một khái niệm Nông thôn đô thị (Agricurtural Urban) để định nghĩa loại hình này. Mặt khác, cần bổ sung các đảo của Việt Nam thành loại hình quản lý kiến trúc đặc thù (ví dụ như Kiến trúc quân-dân sự). Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu để có quy định cho phù hợp nhằm bao quát hết các loại hình kiến trúc cần quản lý, đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Về quy chế quản lý kiến trúc, nhiều ý kiến cho rằng, không cần thiết đưa quy định về “Quy chế quản lý kiến trúc” vào dự thảo Luật vì trong Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch Đô thị đã có quy định về “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị”. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cũng đã bao hàm các nội dung được đưa ra trong khái niệm “Quy chế quản lý kiến trúc”. Mặt khác, quy hoạch và kiến trúc là hai yếu tố không thể tách rời nhau, việc xây dựng “Quy chế quản lý kiến trúc” riêng là không phù hợp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05709066
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn