Đăng nhập

 

Liên kết website
giới thiệu chung
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘILÃNH ĐẠO ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HỒ CHÍ MINH KHOÁ XIV (nhiệm kỳ 2016 -2021)DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Danh sách Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh các khoácác văn bản liên quan
Luật Tổ chức Quốc hộiLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hộiNghị quyết số 07/2002/QH11 ban hành nội quy kỳ họp Quốc hộiNghị quyết số 08/2002/QH11 ban hành Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hộiLuật hoạt động giám sát của Quốc hộiNghị quyết Liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hộithông tin cần biết
Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIIINghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12/6/2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIIIKế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 - Quôc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch Tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05709014
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn