Đăng nhập

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÁC KHÓA
Chọn danh sách Đại biểu quốc hội theo khóa :

1 | 2 | 3 |

Phan Thị Bình Thuận

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Phan Thị Bình Thuận

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Phan Thị Bình Thuận

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 10/12/1971

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trần Thị Diệu Thúy

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trần Thị Diệu Thúy

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Trần Thị Diệu Thúy

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 08/03/1977

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trịnh Ngọc Thúy

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trịnh Ngọc Thúy

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Trịnh Ngọc Thúy

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 19/01/1967

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Lê Minh Trí

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Lê Minh Trí

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Lê Minh Trí

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 01/11/1960

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trần Anh Tuấn

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trần Anh Tuấn

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Trần Anh Tuấn

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 02/07/1974

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Văn Thị Bạch Tuyết

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Văn Thị Bạch Tuyết

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Văn Thị Bạch Tuyết

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 16/06/1976

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trần Kim Yến

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trần Kim Yến

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Trần Kim Yến

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 03/08/1969

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trương Trọng Nghĩa

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trương Trọng Nghĩa

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Trương Trọng Nghĩa

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 28/02/1953

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trần Lưu Quang

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trần Lưu Quang

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

 

Họ và tên thường gọi : Trần Lưu Quang

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 30/08/1967

 

Dân tộc : Kinh

 

 

thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
06980296
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn